Ondersteuning basisonderwijs

notitieboekje met pen en potloog en een appeltje

Gemakkelijk geleerd

Dit is een nieuwe leermethode met eenvoudige technieken om de basis van taal en rekenen aan te leren. 

Deze technieken zijn gebaseerd op het vermogen om beelden te maken en op te slaan. En laat dit net iets zijn waar beelddenkers supersterk in zijn. 

Hun succeservaringen zorgen voor de ontwikkeling van een optimaal zelfbeeld en een sterke wil om dingen te ondernemen en hun talent in te zetten in de wereld.

Personal coaching

Emotioneel vangnet met ondersteuning van de Groenhove –methode. 

Door de hoge druk en verwachtingen van onze maatschappij ontstaan er meer en meer klachten zoals boosheid, onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, een laag zelfbeeld, schoolmoeheid, verslavingsgedrag, pesten, verdriet,…

Hierdoor kunnen situaties en gewoontes ontstaan die het hele leven worden meegedragen en belemmerend kunnen werken.

De Groenhove methode is een kleuren- en schrijftherapie die deze gewoontes doorbreekt door de patronen te veranderen. 

Zo kom je meer in evenwicht waardoor je weer op jezelf gaat vertrouwen. Je neemt terug de eigen regie over je leven en studiekeuzes. Schoolresultaten verbeteren, boosheid en onzekerheid maken plaats voor innerlijke rust en kracht.

Contact

Heb je verdere vragen contacteer ons dan voor een intake gesprek.