Studiebegeleiding voor schoolgaande jongeren

notitieboekje met pen en potloog en een appeltje

Een goede planning voor een optimale balans

Tijdens het verloop van je schoolcarrière kan het belangrijk zijn om een goede planning hebben zodat de afwisseling tussen studie en ontspanning in evenwicht blijft. Het regelmatig opvolgen vermijdt uitstelgedrag en zorgt ervoor dat je vlot kan blijven meebewegen in het  schoolsysteem.

Examenbegeleiding

Voor een examenplan op maat. 

Je leert jouw persoonlijk plan opstellen zodat je een helder overzicht krijgt van je studies en persoonlijke activiteiten en zo meer rust en stabiliteit creëert in je dagelijkse leven.

Personal coaching

Emotioneel vangnet met ondersteuning van de Groenhove –methode. 

Door de hoge druk en verwachtingen van onze maatschappij ontstaan er meer en meer klachten zoals boosheid, onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, een laag zelfbeeld, schoolmoeheid, verslavingsgedrag, pesten, verdriet,…

Hierdoor kunnen situaties en gewoontes ontstaan die het hele leven worden meegedragen en belemmerend kunnen werken.

De Groenhove-methode is een kleuren- en schrijftherapie die deze gewoontes doorbreekt door de patronen te veranderen. 

Zo kom je meer in evenwicht waardoor je  weer op jezelf gaat vertrouwen. Je neemt terug de eigen regie over je leven en studiekeuzes. Schoolresultaten verbeteren, boosheid en onzekerheid maken plaats voor innerlijke rust en kracht.

Leren studeren

Leren studeren is een aanbod om structuren op te leren zetten aan de hand van verschillende leermethodes.

Dit kan gaan van samenvattingen en boekbesprekingen tot mindmaps,…

Dikwijls heb je niet echt een leermethode of heb je er één maar net nog niet helemaal onder de knie. Hiervoor is het goed eens te gaan kijken welke technieken werken en deze aan te leren. 

Een goede samenvatting of mindmap vergemakkelijkt het leren en dat maakt dan weer dat je meer tijd krijgt in je persoonlijke agenda.

Meer vrije tijd leidt tot meer ontspanning en dat leidt dan weer tot een betere nachtrust, helderheid en tot betere resultaten.

 

Contact

Heb je verdere vragen contacteer ons dan voor een intake gesprek.